Warranty

warantytop

สินค้า Mikrotik ประเภท Indoor ประกัน Life Time

1.สินค้ารับประกัน Lifetime คือสินค้าที่มีการรับประกันจนกว่าสินค้าจะถูกยกเลิกการผลิตจากทาง Mikrotik สามารถตรวจสอบได้ที่ www.routerboard.com

2.สินค้ารับประกัน Lifetime ทุกรุ่น มีการรับประกันอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ตัวอย่างเช่น สินค้าซื้อมา 1 ปี ทาง Mikrotik ยกเลิกการผลิตสินค้านั้นๆ ท่านยังคงได้รับประกันต่ออีก 1 ปี เนื่องจากสินค้ามีการรับประกันอย่างน้อย 2 ปี

สินค้า Mikrotik ประเภท Outdoor ประกัน 2 ปี

การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก

  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, มีรอยตกหล่นกระแทกที่ตัวอุปกรณ์
  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง ปัญหาที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตกไฟกระชาก หรือการนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร หรือ ไม่มีการป้องกันอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่น ไฟ ความร้อน หรือ ระบบไฟฟ้าที่ไม่ปกติ
  • Serial Number ของสินค้าขาด ชำรุด ถูกแก้ไข หรือ ถูกเปลี่ยน
  • Void Warranty สติ๊กเกอร์รับประกัน มีรอยฉีกขาด, หาย, ลบ, แก้ไข
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข หรือ การเปิดผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องอาจมีการสูญหายไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล หรือ ลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านออกจากสินค้าก่อนนำมาเคลม